PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO KIM THÀNH
TRƯỜNG THCS THƯỢNG VŨ
DANH SÁCH HỌC SINH ĐẠT THÀNH TÍCH XUẤT SẮC
 
 
   Mai Phương Anh
   Sinh ngày: 24/06/1996  
   Lớp: 9A
   Chỗ ở: Thượng Vũ - Kim Thành - Hải Dương
   Thành tích:     HSG Môn Địa Lý cấp huyện
   Năm học: 2013 - 2014
   Nguyễn Thị Hà
   Sinh ngày: 07/03/1999  
   Lớp: 9A
   Chỗ ở: Thượng Vũ - Kim Thành - Hải Dương
   Thành tích:     HSG Huyện môn Ngữ Văn lớp 9
   Năm học: 2013 - 2014
   Tạ Văn Hiếu
   Sinh ngày: 12/05/1999  
   Lớp: 9A
   Chỗ ở: Thượng Vũ - Kim Thành - Hải Dương
   Thành tích:     HSG Huyện môn Toán lớp 9
   Năm học: 2013 - 2014
   Hoàng Vũ Hường
   Sinh ngày: 20/03/1999  
   Lớp: 9A
   Chỗ ở: Thượng Vũ - Kim Thành - Hải Dương
   Thành tích:     HSG Môn Vật Lý lớp 9 - Cấp huyện
   Năm học: 2013 - 2014
   Nguyễn Văn Tuấn
   Sinh ngày: 13/05/1999  
   Lớp: 9A
   Chỗ ở: Thượng Vũ - Kim Thành - Hải Dương
   Thành tích:      Giải ba thi Điền kinh cấp Tỉnh - Huy chương vàng nội dung Nhảy cao - Cấp huyện.
   Năm học: 2013 - 2014
   Nguyễn Thị Thu Thuỷ
   Sinh ngày: 16/08/1999  
   Lớp: 9B
   Chỗ ở: Thượng Vũ - Kim Thành - Hải Dương
   Thành tích:    HSG Huyện môn Toán lớp 9
   Năm học: 2013 - 2014
   Nguyễn Thị Hà
   Sinh ngày: 07/03/1999  
   Lớp: 8A
   Chỗ ở: Thượng Vũ - Kim Thành - Hải Dương
   Thành tích:     Giải ba kỳ thi cấp Huyện môn Ngữ Văn lớp 8
   Năm học: 2012 - 2013
   Nguyễn Quỳnh Trang
   Sinh ngày: 14/08/1998  
   Lớp: 9A
   Chỗ ở: Thượng Vũ - Kim Thành - Hải Dương
   Thành tích:     Giải khuyến khích kỳ thi HSG cấp Huyện môn Toán lớp 9
   Năm học: 2012 - 2013
   Nguyễn Thị Quỳnh Anh
   Sinh ngày: 21/10/2000  
   Lớp: 6A
   Chỗ ở: Thượng Vũ - Kim Thành - Hải Dương
   Thành tích:   
   Năm học: 2011 - 2012
   Trần Tiến Đạt
   Sinh ngày: 02/01/2000  
   Lớp: 6A
   Chỗ ở: Thượng Vũ - Kim Thành - Hải Dương
   Thành tích:   
   Năm học: 2011 - 2012