PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO KIM THÀNH
TRƯỜNG THCS THƯỢNG VŨ
 MÀN HÌNH TRA CỨU THÔNG TIN ẤN PHẨM THEO TÊN TÁC PHẨM
Nhập  tên ấn phẩm để tìm kiếm (Ví dụ nhập từ toán 7)
Từ khóa 1 :   Từ khóa 2 :   Từ khóa 3 :
 
Xem chi tiếtTên ấn phẩmHọ và tên tác giảChủng loạiAi đã mượn ?
SGV6-00040 Tiếng Anh 6- Sách Giáo viênHOÀNG VĂN VÂNSÁCH GIÁO VIÊN LỚP 6 Trong kho
SGK7-00015 Tiếng Anh 7HOÀNG VĂN VÂNSÁCH GIÁO KHOA LỚP 7 Trong kho
SGK7-00014 Tiếng Anh 7NGUYỄN THANH BÌNHSÁCH GIÁO KHOA LỚP 7 Trong kho
SGK7-00013 Hoạt động trải nghiệm Hướng nghiệp 7NGUYỄN DỤC QUANGSÁCH GIÁO KHOA LỚP 7 Trong kho
SGK7-00012 Âm nhạc 7ĐỖ THANH HIÊNSÁCH GIÁO KHOA LỚP 7 Trong kho
SGK7-00011 Giáo dục công dân 7NGUYỄN THỊ MỸ LỘCSÁCH GIÁO KHOA LỚP 7 Trong kho
SGK7-00010 Lịch sủ và Địa lý 7ĐỖ THANH BÌNHSÁCH GIÁO KHOA LỚP 7 Trong kho
SGK7-00009 Ngữ văn 7 - Tập 2NGUYỄN MINH THUYẾTSÁCH GIÁO KHOA LỚP 7 Trong kho
SGK7-00008 Ngữ văn 7 - Tập 1NGUYỄN MINH THUYẾTSÁCH GIÁO KHOA LỚP 7 Trong kho
SGK7-00007 Mĩ thuật 7PHẠM VĂN TUYẾNSÁCH GIÁO KHOA LỚP 7 Trong kho
SGK7-00006 Tin học 7HỒ SĨ ĐÀMSÁCH GIÁO KHOA LỚP 7 Trong kho
SGK7-00005 Giáo dục thể chất 7LƯU QUANG HIỆPSÁCH GIÁO KHOA LỚP 7 Trong kho
SGK7-00004 Cồng nghệ 7NGUYỄN TẤT THẮNGSÁCH GIÁO KHOA LỚP 7 Trong kho
SGK7-00003 Khoa hoch tự nhiên 7MAI SỸ TUẤNSÁCH GIÁO KHOA LỚP 7 Trong kho
SGK7-00002 Toán 7: Tập 2ĐỖ ĐỨC THÁISÁCH GIÁO KHOA LỚP 7 Trong kho
12345678910...