PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO KIM THÀNH
TRƯỜNG THCS THƯỢNG VŨ
ĐĂNG KÍ GIẢNG DẠY NGÀY 18 THÁNG 5 NĂM 2022
Xem và kiểm tra việc đăng kí theo từng lớp Xem và kiểm tra việc đăng kí theo thứ tự tiết
18 5 2022